Kommunikation är en av de mest dominerande aktiviteterna i en organisation och är något som oftast tas för givet. Det är något som är så pass naturligt för oss att vi sällan reflekterar över det. Samtidigt är kommunikation avgörande för en organisations överlevnad. Den är en grundförutsättning för att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas.