Våra tjänster

Medarbetarundersökningar

Hur mår medarbetarna?Hur mår medarbetarna?
MEDARBETARRESAN

Hur mår medarbetarna?

Det finns medarbetare som vågar säga rakt ut vad de tycker. Och så finns det de som inte säger något alls. Så vad tycker de medarbetarna – egentligen? Genom att göra en medarbetarundersökning får alla en chans att tycka till anonymt och ni som företag och organisation får svart på vitt vilka åtgärder som bör prioriteras. 

Så går det till


En medarbetarundersökning som mäter NMI, nöjd medarbetar-index, görs ofta återkommande en gång om året. Medarbetarenkäten kan med fördel kompletteras med löpande mätningar, pulsundersökningar, för att lyfta specifika frågor som till exempel ledarskap och arbetsmiljö. Allt för att du som arbetsledare eller närmsta chef ska kunna agera på ett smart sätt. Vi arbetar även med unika och skräddarsydda index, som till exempel hållbart medarbetarindex (HME), eNPS (Employee Net Promoter Score), ledarskapsindex och engagemangsindex.

En hand håller i en glödlampa som lyser
Många händer bildar tillsammans ett torn.

En investering i företaget


En medarbetsundersökning ger medarbetarna möjligheten att tycka till anonymt. Genom att lyssna in vad dina medarbetare verkligen tänker, snarare än vad ni tror att de tänker, kan ni vidta åtgärder i ett tidigt skede. Dessutom får ni medarbetare som känner sig sedda, vars åsikt räknas. Medarbetare som trivs gör ett bättre jobb vilket i sin tur ger mer nöjda kunder. En medarbetarundersökning är med andra ord en investering i företaget.

UNIKT PARTNERSKAP

Vi hjälper er efter en genomförd undersökning

När undersökningen med oss på AQ Analys är avslutad erbjuder vår samarbetspartner MPWR Performance Management utbildning och coachning inom kommunikation, teamutveckling och ledarskap. Med konkret träning utvecklar de medarbetare, chefer och ledningsgrupper. 

Våra metoder
DATAINSAMLING

Våra metoder

Vi rekommenderar alltid det metodval som lämpar sig bäst för just er undersökning.

En medarbetarundersökning genomförs oftast med hjälp av webbenkäter som skickas ut via e-post eller sms. Vid behov kompletteras dessa med postala enkäter om inte målgruppen nås på annat sätt.

dotsWHITE PAPERS
I våra White Papers hittar du tips och råd om hur man skapar ett upplägg
som leder till önskad förändring.

01.

Motivera era medarbetare

Motivation kan beskrivas som en inre drivkraft som gör att man utför sina uppgifter därför att man vill göra dem, inte därför att man måste. Och motivation skapar i sin tur engagemang. Av denna tolkning följer att motivation aldrig kan skapas i en miljö där medarbetare drivs av rädsla eller tvång. Hur lyckas man då få sina medarbetare (och sig själv) motiverade och engagerade?

02.

5 steg till toppresultat efter en medarbetarundersökning

Nästan alla sätter upp mål. Många sätter upp mål i början av ett nytt år. Dessa nyårslöften är notoriskt kortlivade. Vid slutet av januari är dessa mål ofta övergivna eller bortglömda. Varför är det så att få människor verkar kunna hålla sig till sina nyårslöften och ännu färre lyckas göra dramatiska, bestående förändringar? Svaret har att göra med svårigheten att förändra
dotsWHITE PAPERS
I våra White Papers hittar du tips och råd om hur man skapar ett upplägg
som leder till önskad förändring.

01.

Motivera era medarbetare

Motivation kan beskrivas som en inre drivkraft som gör att man utför sina uppgifter därför att man vill göra dem, inte därför att man måste. Och motivation skapar i sin tur engagemang. Av denna tolkning följer att motivation aldrig kan skapas i en miljö där medarbetare drivs av rädsla eller tvång. Hur lyckas man då få sina medarbetare (och sig själv) motiverade och engagerade?

02.

5 steg till toppresultat efter en medarbetarundersökning

Nästan alla sätter upp mål. Många sätter upp mål i början av ett nytt år. Dessa nyårslöften är notoriskt kortlivade. Vid slutet av januari är dessa mål ofta övergivna eller bortglömda. Varför är det så att få människor verkar kunna hålla sig till sina nyårslöften och ännu färre lyckas göra dramatiska, bestående förändringar? Svaret har att göra med svårigheten att förändra
WHITE PAPERS
I våra White Papers hittar du tips och råd om hur man skapar ett upplägg
som leder till önskad förändring.

01.

Motivera era medarbetare

Motivation kan beskrivas som en inre drivkraft som gör att man utför sina uppgifter därför att man vill göra dem, inte därför att man måste. Och motivation skapar i sin tur engagemang. Av denna tolkning följer att motivation aldrig kan skapas i en miljö där medarbetare drivs av rädsla eller tvång. Hur lyckas man då få sina medarbetare (och sig själv) motiverade och engagerade?

02.

5 steg till toppresultat efter en medarbetarundersökning

Nästan alla sätter upp mål. Många sätter upp mål i början av ett nytt år. Dessa nyårslöften är notoriskt kortlivade. Vid slutet av januari är dessa mål ofta övergivna eller bortglömda. Varför är det så att få människor verkar kunna hålla sig till sina nyårslöften och ännu färre lyckas göra dramatiska, bestående förändringar? Svaret har att göra med svårigheten att förändra