Öka lönsamheten genom en kundundersökning

Våra kundundersökningar hjälper er att möta kundernas krav och önskemål på er som leverantör. De flesta har en bra kontakt med sina kunder och en uppfattning om vad de tycker och vilka förväntningar de har, men idag påverkas vi av tusentals budskap dagligen och dialogen med kunderna blir viktigare och viktigare. Vi utgår från era mål och strategier och presenterar därefter ett upplägg som ger er rätt beslutsunderlag.

Årliga och löpande kundundersökningar

Vi är mitt uppe i den digitala utvecklingen. Denna påverkar våra kunder mer än någonsin. Det skapar nya köpbeteenden och kraven på leverantörerna förändras.

Vi på AQ Analys vågar påstå att vi ligger i framkant när det gäller arbetet med att anpassa kundundersökningar efter detta.

Vi har skapat en process där vi sammankopplar smart teknik med kunskap om kunden.

Vi hjälper er även att agera på negativ feedback, vilket ger en direkt påverkan på kundlojaliteten!

Digital rapportering

Vårt rapportering ger ledningen en lättöverskådlig bild av hela organisationen. Resultatet kan brytas ner och analyseras på bakgrundsdata som exempelvis:

– Geografiskt område
– Kundsegment
– Affärsområde

Viktiga mätpunkter

När vi arbetar med kundundersökningar ringar vi in de kontaktytor ni har med era kunder. Vi tittar på vad som är viktigt för kundnöjdheten. Det kan t.ex. vara:

– Kundmötet
– Kundservice
– Leveransen
– Reklamationshantering

Genom att löpande mäta kundnöjdheten kan vi i nära relation till en händelse, agera på feedback och minimera andelen missnöjda kunder, men det är först när vi proaktivt reagerar som vi får en direkt påverkan på kundlojaliteten.

Vi berättar gärna mer om hur vi skulle kunna anpassa en kundundersökning för er verksamhet.

Våra undersökningar

Kundundersökning är ett samlingsnamn för olika typer av nöjdhetsmätningar. Vi genomför tex:

– NKI-undersökning (Nöjd-Kund-Index)
– NPS (Net-Promoter-Score)
– Hyresgästundersökning
– Gästundersökning
– Medlemsundersökning
– Brukarundersökning
– Won and lost analys (vunna/förlorade affärer)
– Exitundersökning
– Kundsupportundersökning

 

Händelsestyrd feedback 

Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteenden. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag. Det är dags att flytta fokus från produkt till individ!

9 skäl att göra en kundundersökning

Det finns oändligt många frågor som företag och organisationer behöver få svar på av sina kunder. Detta för att kunna ta de bästa besluten i den löpande verksamheten och i olika utvecklingsfaser.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer:

Referenser

Vi arbetar inom många olika branscher med många olika företag och organisationer. Nedan ser du några av de företag som vi hjälper med kundundersökningar.