Våra tjänster

Kundundersökningar

Vad tycker kunden, egentligen?Vad tycker kunden, egentligen?
KUNDRESAN

Vad tycker kunden, egentligen?

Vad tycker era kunder, på riktigt? Hur tycker de att servicen fungerar? Skulle de rekommendera er för andra? Att förstå sina kunder och hur de ser på er och marknaden är en förutsättning för att lyckas. Att göra en kundundersökning hjälper er att prioritera rätt åtgärder och på så sätt öka lönsamheten.

Så går det till


Den vanligaste kundundersökningen är en traditionell NKI-undersökning, ett nöjd kund-index, där vi mäter kundernas uppfattning i en enkätundersökning. Eftersom vi formulerar frågorna på ett sätt som inte färgar svaren och eftersom vi är en oberoende part får vi ärliga och uppriktiga svar. Förutom NKI genomför vi även andra nöjdhetsmätningar som till exempel NPS®, hyresgästundersökningar, gästundersökningar, medlemsundersökningar och exitundersökningar. Vi gör även kundserviceundersökningar där vi följer upp ärenden som kunder haft i en support.

En hand håller i en glödlampa som lyser
Två pusselbitar med solen och en husfasad som bakgrund.

Ger nöjda och lojala kunder


Företag och organisationer som kontinuerligt mäter kundnöjdhet får fler nöjda och lojala kunder. Era kunder får möjlighet att tycka till och eftersom ni är tydliga med att deras åsikt är viktig så känner sig kunden också sedd och hörd. Ni, som företag och organisation, får en helhetsbild av vad kunderna tycker och svar på vilka åtgärder som behöver prioriteras. I och med att ni uppmärksammar kunderna på ert företag stärker ni också varumärket.

Våra metoder
DATAINSAMLING

Våra metoder

Vi rekommenderar alltid det metodval som lämpar sig bäst för just er undersökning.
Dessutom kan vi ge dig råd om hur du kan optimera din undersökningsprocess genom att använda de senaste teknikerna och strategierna.

En kundundersökning genomförs ofta med hjälp av:

- Webbenkäter via e-post eller SMS

- Telefonintervjuer

- Fokusgrupper 

- Postala enkäter

dotsWHITE PAPERS
I våra White Papers hittar du tips och råd om hur man skapar ett upplägg
som leder till önskad förändring.

01.

9 skäl att göra en kundundersökning

Det finns oändligt många frågor som företag och organisationer behöver få svar på av sina kunder. Detta för att kunna ta de bästa besluten i den löpande verksamheten och i olika utvecklingsfaser.

02.

Händelsestyrd feedback skapar ökad lönsamhet

Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteende. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag. Det är dags att flytta fokus från produkt till individ.

dotsWHITE PAPERS
I våra White Papers hittar du tips och råd om hur man skapar ett upplägg
som leder till önskad förändring.

01.

  

9 skäl att göra en kundundersökning

 Det finns oändligt många frågor som företag och organisationer behöver få svar på av sina kunder. Detta för att kunna ta de bästa besluten i den löpande verksamheten och i olika utvecklingsfaser.

02.

Händelsestyrd feedback skapar ökad lönsamhet

Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteende. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag. Det är dags att flytta fokus från produkt till individ.
WHITE PAPERS
I våra White Papers hittar du tips och råd om hur man skapar ett upplägg som leder till önskad förändring.

01.

  

9 skäl att göra en kundundersökning

 Det finns oändligt många frågor som företag och organisationer behöver få svar på av sina kunder. Detta för att kunna ta de bästa besluten i den löpande verksamheten och i olika utvecklingsfaser.

02.

Händelsestyrd feedback skapar ökad lönsamhet

Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteende. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag. Det är dags att flytta fokus från produkt till individ.