WHITE PAPERS

Lär dig mer om undersökningar

01.

9 skäl att göra en kundundersökning


Det finns oändligt många frågor som företag och organisationer behöver få svar på av sina kunder. Detta för att kunna ta de bästa besluten i den löpande verksamheten och i olika utvecklingsfaser.

Kontakta oss för att få White Paper

02.

Händelsestyrd feedback skapar ökad lönsamhet


Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteende. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag. Det är dags att flytta fokus från produkt till individ.

Kontakta oss för att få White Paper

03.

Motivera era medarbetare


Motivation kan beskrivas som en inre drivkraft som gör att man utför sina uppgifter därför att man vill göra dem, inte därför att man måste. Och motivation skapar i sin tur engagemang. Av denna tolkning följer att motivation aldrig kan skapas i en miljö där medarbetare drivs av rädsla eller tvång. Hur lyckas man då få sina medarbetare (och sig själv) motiverade och engagerade?

Kontakta oss för att få White Paper

04.

6 steg till förbättrad IT-support


I dagens företagsklimat är mer eller mindre alla verksamheter beroende av en fungerande teknisk plattform. De flesta företag, oavsett storlek, har ett antal olika leverantörer av IT-funktioner som är vitala för att hålla verksamheten igång. För kunden är ofta IT-supporten den främsta och mest affärskritiska interaktionspunkten med en IT-leverantör.

Kontakta oss för att få White Paper

05.

5 steg till toppresultat efter en medarbetarundersökning


Nästan alla sätter upp mål. Många sätter upp mål i början av ett nytt år. Dessa nyårslöften är notoriskt kortlivade. Vid slutet av januari är dessa mål ofta övergivna eller bortglömda. Varför är det så att få människor verkar kunna hålla sig till sina nyårslöften och ännu färre lyckas göra dramatiska, bestående förändringar? Svaret har att göra med svårigheten att förändra

Kontakta oss för att få White Paper

06.

5 starka skäl att göra en medarbetarundersökning


Om du kunde läsa dina medarbetares tankar så skulle du ha lägre personalomsättning, lägre frånvaro, ökad produktivitet, bättre kundservice och bättre moral. Men eftersom tankeläsning fortfarande tillhör området science-fiction kan du göra det näst bästa: Fråga medarbetarna vad de tycker och tänker.

Kontakta oss för att få White Paper

07.

9 tips för att förbättra den interna kommunikationen


Kommunikation är en av de mest dominerande aktiviteterna i en organisation och är något som oftast tas för givet. Det är något som är så pass naturligt för oss att vi sällan reflekterar över det. Samtidigt är kommunikation avgörande för en organisations överlevnad. Den är en grundförutsättning för att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas.

Kontakta oss för att få White Paper
x

    Fält med * är obligatoriska