Vi förstår utmaningarna ni står inför

Vår långa erfarenhet i branschen talar för sig självt – vi på AQ Analys brinner för det vi gör. Kristina Nilsson och Tania Melander, som driver AQ Analys, har arbetat med marknadsundersökningar i många år.

Med olika undersökningsmodeller, med olika metoder för att samla in data och med företag och organisationer från vitt skilda branscher.

Tack vare hela bolagets samlade erfarenhet och breda kompetens kan vi på AQ Analys snabbt förstå din bransch och de utmaningar ni står inför.

Det är det som är vår absoluta styrka, att vi förstår våra kunders utmaningar och kan utforma effektiva undersökningar som leder fram till viktiga insikter. Oavsett om det gäller kundnöjdhet, varumärkesundersökning eller att ta pulsen på medarbetare – ni som företag och organisation får alltid ett så träffsäkert resultat som möjligt.

AQ Analys har kunder över hela Sverige samt i övriga Norden och många av våra kunder är återkommande. Roligt tycker vi, nöjda kunder är nämligen A och O för oss.

Vi förstår utmaningarna ni står inför

Vår långa erfarenhet i branschen talar för sig självt – vi på AQ Analys brinner för det vi gör. Kristina Nilsson och Tania Melander, som driver AQ Analys, har arbetat med marknadsundersökningar i många år.

Med olika undersökningsmodeller, med olika metoder för att samla in data och med företag och organisationer från vitt skilda branscher. Tack vare hela bolagets samlade erfarenhet och breda kompetens kan vi på AQ Analys snabbt förstå din bransch och de utmaningar ni står inför.

Det är det som är vår absoluta styrka, att vi förstår våra kunders utmaningar och kan utforma effektiva undersökningar som leder fram till viktiga insikter.

Oavsett om det gäller kundnöjdhet, varumärkesundersökning eller att ta pulsen på medarbetare – ni som företag och organisation får alltid ett så träffsäkert resultat som möjligt.

AQ Analys har kunder över hela Sverige samt i övriga Norden och många av våra kunder är återkommande. Roligt tycker vi, nöjda kunder är nämligen A och O för oss.

Våra samarbetspartners

AQ Analys är en del av Greenhouse Ventures, tillsammans med MPWR Performance Management och MPWR Consulting.

 -

MPWR Consulting är experter inom leads-generering och hjälper bolag inom IT-branschen att etablera sig och växa på den nordiska marknaden. Med mer än tio års erfarenhet har MPWR vad som krävs för att hjälpa IT-företag att växa och öka marknadsandelarna i Norden. MPWR Consulting känner till den nordiska marknaden och förstår IT.

För mer information besök MPWR Consulting

 -

När undersökningen med oss på AQ Analys är avslutad erbjuder vår samarbetspartner MPWR Performance Management utbildning och coachning inom kommunikation, teamutveckling och ledarskap. Med konkret träning utvecklar de medarbetare, chefer och ledningsgrupper.

För mer information besök MPWR Performance Management

 -

Questback erbjuder lösningar för att underlätta en engagerad och meningsfull dialog, där man samlar in feedback på olika sätt; löpande, schemalagd, processtyrd och vid behov. Med dessa lösningar kan organisationer samla in insikter och åstadkomma meningsfull förändring samtidigt som man fördjupar relationen med sina kunder och anställda och bygger förtroende.

För mer information besök Questback