Våra tjänster

Marknadsundersökningar

Förstå kunden – fatta kloka affärsbeslutFörstå kunden – fatta kloka affärsbeslut
MARKNADSINSIKTER

Förstå kunden – fatta kloka affärsbeslut

Är ni på gång att lansera en ny tjänst och vill veta hur efterfrågan ser ut? Utvecklar ni en produkt och vill veta vilken design som attraherar mottagaren? Om det är priset som är avgörande eller kanske frågan om hållbarhet? När du inte känner din målgrupp och du behöver förstå marknaden och attityder – då hjälper vi er med en marknadsundersökning.

Så går det till


Det finns flera olika typer av marknadsundersökningar som till exempel varumärkes-, kännedoms- och attitydundersökningar. Alla med syftet att lära känna marknaden. Det kan också handla om att samla in empiri till forskningsprojekt och avhandlingar, då man vill få svar från personer i egenskap av medborgare, privatpersoner eller konsumenter. Därför skräddarsyr vi alltid våra marknadsundersökningar och anpassar angreppssätt, metodval och rapportering utifrån era behov.

En hand håller i en glödlampa som lyser
Händer som håller i olika pusselbitar- som tillsammans bildar en helhet.

Mer träffsäkert erbjudande


Genom att göra en marknadsundersökning sparar du både tid och pengar eftersom du blir mer träffsäker i ditt erbjudande. Direkt. Går du på magkänsla riskerar du att springa fel. Eftersom fakta och insikter från marknaden hjälper dig att förstå den, kan du få hjälp att agera på bästa sätt och fatta rätt beslut.

Våra metoder
DATAINSAMLING

Våra metoder

Vi rekommenderar alltid det metodval som lämpar sig bäst för just er undersökning.

En marknadsundersökning genomförs ofta med hjälp av:

- Panelundersökning

- Telefonintervjuer

- Fokusgrupper

- Djupintervjuer

dotsWHITE PAPERS
I våra White Papers hittar du tips och råd om hur man skapar ett upplägg som leder till önskad förändring.

01.

Händelsestyrd feedback skapar ökad lönsamhet

Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteende. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag. Det är dags att flytta fokus från produkt till individ.

02.

6 steg till förbättrad IT-support

I dagens företagsklimat är mer eller mindre alla verksamheter beroende av en fungerande teknisk plattform. De flesta företag, oavsett storlek, har ett antal olika leverantörer av IT-funktioner som är vitala för att hålla verksamheten igång. För kunden är ofta IT-supporten den främsta och mest affärskritiska interaktionspunkten med en IT-leverantör.
dotsWHITE PAPERS
I våra White Papers hittar du tips och råd om hur man skapar ett upplägg som leder till önskad förändring.

01.

Händelsestyrd feedback skapar ökad lönsamhet

Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteende. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag. Det är dags att flytta fokus från produkt till individ.

02.

6 steg till förbättrad IT-support

I dagens företagsklimat är mer eller mindre alla verksamheter beroende av en fungerande teknisk plattform. De flesta företag, oavsett storlek, har ett antal olika leverantörer av IT-funktioner som är vitala för att hålla verksamheten igång. För kunden är ofta IT-supporten den främsta och mest affärskritiska interaktionspunkten med en IT-leverantör.
WHITE PAPERS
I våra White Papers hittar du tips och råd om hur man skapar ett upplägg som leder till önskad förändring.

01.

Händelsestyrd feedback skapar ökad lönsamhet

Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteende. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag. Det är dags att flytta fokus från produkt till individ.

02.

6 steg till förbättrad IT-support

I dagens företagsklimat är mer eller mindre alla verksamheter beroende av en fungerande teknisk plattform. De flesta företag, oavsett storlek, har ett antal olika leverantörer av IT-funktioner som är vitala för att hålla verksamheten igång. För kunden är ofta IT-supporten den främsta och mest affärskritiska interaktionspunkten med en IT-leverantör.