I dagens företagsklimat är mer eller mindre alla verksamheter beroende av en fungerande teknisk plattform. De flesta företag, oavsett storlek, har ett antal olika leverantörer av IT-funktioner som är vitala för att hålla verksamheten igång. För kunden är ofta IT-supporten den främsta och mest affärskritiska interaktionspunkten med en IT-leverantör.