”Snabba, professionella och utmanande”

Energibolaget Karlskoga Energi och Miljö gör numera medarbetarundersökningar fyra gånger per år.     

– Tack vare att vi mäter ofta är vi alltid uppdaterade på hur företaget och medarbetarna mår. Vi kan agera snabbt och rikta insatser där de behövs, förklarar HR-chef Jenny Becker.

Karlskoga Energi och Miljö gör både kund- och medarbetarundersökningar med AQ Analys. Till en början gjorde de medarbetarundersökningar en gång var artonde månad, numera alltså fyra gånger per år.

– Tidigare fanns risken för att till exempel medarbetarsamtalen hamnade långt bort i tiden från undersökningarna. Nu, när vi gör undersökningarna tätare, kan vi varje gång koppla dem till aktuella händelser som medarbetardagar och lönesamtal.

 

Jenny Becker

Hur många svarar på enkäterna?

– Vi har en svarsfrekvens på 80 och många gånger 90 procent så det är verkligen ett resultat att lita på. Och det är nog mycket tack vare att undersökningarna är kortare nu när vi gör de oftare, det tar inte så lång tid för mig som medarbetare att svara.

Och om ni inte hade gjort medarbetarundersökningar?

– Ja, då tror jag att vi hade upplevt att medarbetarna inte är så nöjda som de faktiskt är. I alla företag finns ju högljudda kritiker och då är risken att man får en känsla av att alla tycker som de. Genom att mäta, där var och en får svara anonymt, får vi en mer sann och rättvis bild. 

Och ni har fått bra resultat?

– Ja, nu har vi jättefina poängindex och slog i senaste undersökningen ett all time high. 

Vad beror det på tror du? 

– Bland annat handlar det om att vi har fått till en bättre muntlig dialog i samband med undersökningarna. Efter varje enkät har cheferna genomgång och då får man som medarbetare lyfta tankar och funderingar kring vad som kan förbättras vilket gör att vi kan bli mer konkreta i vårt förbättringsarbete. 

Och samarbetet med AQ Analys?
– Det fungerar utmärkt. Den största skillnaden mot andra aktörer är att AQ Analys är personliga och alltid lätta att få tag på och få hjälp av, även med kort varsel. De är snabba, professionella och utmanande.
 

Jenny Becker

På vilket sätt utmanar de er?

– De ifrågasätter saker och ting. Kommer vi med förslag så ställer de motfrågan: Vad ska ni göra med det här resultatet? Det uppskattar jag, att de utmanar och driver på. 

 

Stora kraftledningar för distribution av el i soluppgång.