Om du kunde läsa dina medarbetares tankar så skulle du ha lägre personalomsättning, lägre frånvaro, ökad produktivitet, bättre kundservice och bättre moral. Men eftersom tankeläsning fortfarande tillhör området science-fiction kan du göra det näst bästa: Fråga medarbetarna vad de tycker och tänker.