Snabb datainsamling via webbpanel

Med hjälp av våra partners som tillhandahåller webbpaneler över hela världen, kan ni nå ut med er undersökning till alla världens hörn.
Ett effektivt sätt att nå ut till den stora massan.

Metodens fördelar

Att samla in data via en webbpanel är en snabb och kostnadseffektiv metod.

Via våra samarbetspartners erbjuder vi konsumentpaneler över stora delar av världen.

Kvalité

För att kunna säkerställa en god kvalité är våra samarbetspartners medlemmar i ESOMAR.

För en onlineundersökning av hög kvalitet behövs en panel som är enhetligt rekryterad via en transparent, lättförståelig metod där det går att påvisa att spridningen är god även på andra parametrar än kön, ålder och region. Det är också viktigt att en undersökning kan upprepas med exakt samma urvalsmetod som vid första undersökningstillfället.

Användningsområden

Exempel på undersökningar som lämpar sig att genomföra via en webbpanel är:

  • Konsumentundersökningar
  • Nischade målgrupper
  • Riksrepresentativa undersökningar