Datainsamling via webbenkät

Webbenkät är en metod som passar bra när man har en relation till respondenterna.
Det kan t.ex. vara en kundundersökning eller en medarbetarundersökning.
En webbenkät kan också med fördel kombineras med andra metoder för att uppnå en kostnadseffektiv datainsamling!

Metodens fördelar

Fördelarna med att använda webbenkäter som insamlingsmetod är framförallt att det är kostnadseffektivt och enkelt att genomföra. Kostnaden för datainsamlingen påverkas inte av målgruppen storlek.

Grafisk layout

Den grafiska layouten anpassas efter ert färgspråk och grafiska layout. Detta är viktigt för att skapa rätt förutsättningar för en hög svarsfrekvens.

Teknisk plattform

AQ Analys arbetar med marknadens ledande tekniska plattformar. Det innebär att vi med en kombination av smart teknik samt kunskap inom frågekonstruktion och analys kan erbjuda effektiva processer för webbenkäter. Alla våra webbenkäter är responsiva och kan även distribueras via sms.