Undersökningar för bättre beslutsfattande

Vi på AQ Analys har genomfört undersökningar i 25 år. Vi är ett oberoende undersökningsföretag, vilket innebär att vi kan rekommendera det metodval och det angreppssätt som är bäst lämpat för just er undersökning. Vi genomför undersökningar som leder till bättre beslutsfattande inom kund, marknad och HR. Resultatet av de åtgärder som kopplas in genererar lojalare kunder, nöjdare medarbetare och en ännu bättre måluppfyllnad.

Medarbetarundersökning

Det finns klara kopplingar mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet. En engagerad personalgrupp uppnår en betydligt högre lönsamhet än ett uttråkat och ofokuserat team.

 

Kundundersökning

Kundundersökningar används för att mäta er förmåga att möta marknadens förväntningar. Att kunna identifiera interaktionstillfällena och förstå vad kunden förväntar sig är en kritisk faktor för att förstå, bibehålla och utveckla lönsamma kundrelationer.

Marknadsundersökning

Funderar ni på att etablera en ny produkt/tjänst eller lansera ert befintliga erbjudande på en ny marknad? Det är vanliga orsaker till att våra uppdragsgivare kontaktar oss för att genomföra en marknadsundersökning. 

Referenser

Vi arbetar inom många olika branscher med många olika företag och organisationer. Nedan ser du några av de företag som vi hjälper med olika typer av undersökningar.