Datainsamling via telefonintervjuer

AQ Analys har en egen personal för telefonintervjuer. Vi arbetar med egna CATI-stationer, vilket ger oss en effektiv datainsamling och hög kvalité i genomförandet. Våra intervjuare är utbildade inom intervjuteknik samt muntlig och skriftlig kommunikation. Den kanske viktigaste aspekten är dock att de har förmågan att möta många olika typer av människor!

Metodens fördelar

Det finns ett antal fördelar med telefonintervjuer som insamlingsmetod. Dessa är främst:

  • Kort fältperiod.
  • Hög svarsfrekvens.
  • Möjlighet att förtydliga frågeställningar och ställa följdfrågor för att få djupare svar.
  • Möjlighet att kvalitetssäkra respondenten.
  • Möjlighet att kvalitetssäkra datainsamlingen via medlyssning.

Användningsområden

Vi genomför telefonintervjuer både när det gäller B2B-undersökningar som konsumentundersökningar.

Vi skräddarsyr tiderna för datainsamlingen för att optimera effektiviteten.

Vi genomför intervjuer på flera språk exempelvis svenska, engelska, norska, danska, finska, franska och ryska.

Teknisk plattform

Med en av marknadens modernaste plattformar kan vi säkerställa kvalitén genom aktiv medlyssning och coachning av våra telefonintervjuare. Vid genomförandet kan du som uppdragsgivare följa resultatet i realtid via våra lättöverskådliga dashboards.