Samla in feedback via fältintervjuer

Kvalitativa intervjuer ökar mer och mer. Med vår fältpersonal intervjuar vi gäster och besökare via så kallade på-platsintervjuer när de t.ex. besöker en nöjespark, en citykärna eller en annan plats som du vill utvärdera.
Upplevelsen för kunden blir lika stark som nyttan ni får av deras feedback!

Metodens fördelar

Personliga intervjuer blir allt mer vanligt som metod vid marknadsundersökningar.

Med personliga intervjuer
kan man genomföra undersökningar där man innan datainsamlingen inte känner till vem respondenten är. Man får också direktkontakt med respondenten, vilket innebär att man kan förklara en frågeställning samt genomföra mer omfattande undersökningar.

Vid personliga intervjuer finns också möjlighet att arbeta med stimuli i form av t.ex. varuprover eller annonser.

Användnings-områden

Exempel på undersökningar där man kan genomföra personliga intervjuer är:

  • Gästundersökning
  • Medlemsundersökning
  • Medborgarundersökning
  • Kundserviceundersökning

Intervjuare

Våra intervjuare är utbildade inom intervjuteknik samt muntlig och skriftlig kommunikation. Den kanske viktigaste aspekten är dock att de har förmågan att möta många olika typer av människor.

Realtids-rapportering

Vid fältintervjuer används surfplattor, vilket gör att våra uppdragsgivare kan följa resultatet i realtid!