Klokare affärsbeslut med hjälp av marknadsundersökningar

AQ Analys marknadsundersökningar skräddarsys utifrån ert syfte och mål. Behöver ni en bra grund att stå på när ni ska fatta beslut om nya satsningar? Vill ni ta reda på varför ni vinner eller förlorar affärer? Vet ni hur starkt ert varumärke är på marknaden? Det är exempel på frågor som vi hjälper våra uppdragsgivare att få svar på.

Våra marknadsundersökningar

Våra marknadsundersökningar skräddarsys alltid för respektive uppdragsgivare. Vi utgår från syfte och mål med undersökningen och tittar sedan vidare på målgruppen. Utifrån dessa faktorer rekommenderar vi sedan angreppssätt, metodval och rapportering.

Exempel på undersökningar

  • Varumärkesundersökning
  • Kännedomsundersökning
  • Marknadskartläggning
  • Attitydundersökning
  • Efterfrågestudie
  • Utvärdering av projekt eller event 

Digital rapportering

Beroende på metodval kan ni följa resultatet online via lättöverskådliga grafer och tabeller. När vi stängt fältperioden analyserar vi resultatet och sammanställer materialet i en analysrapport som sedan presenteras av ansvarig undersökningskonsult.

Kontakta oss: