Fokusgrupper – En kvalitativ metod för datainsamling

En effektiv metod när du vill gå ner och borra på djupet i en frågeställning.

Metodens fördelar

Fokusgrupper är en kvalitativ metod för datainsamling som skapar dialog och delaktighet med målgruppen.

Fokusgruppen

AQ Analys kan ansvar för rekryteringen av fokusgruppen eller så har uppdragsgivaren redan en målgrupp för ändamålet. En bra storlek på grupp är 4-8 personer ur en bestämd målgrupp.

Användningsområden

Fokusgrupper används med fördel när man vill gå ner på djupet i en frågeställning.