Datainsamling via olika metoder

AQ Analys är en oberoende undersökningsleverantör. Det innebär att vi kommer att rekommendera det metodval som är bäst lämpat för just er undersökning!

Egen avdelning för datainsamling

Vi har valt att satsa på en egen enhet för datainsamling. Det ger oss full kontroll över undersökningsprocessen. För er innebär detta att vi tar hela ansvaret. Från planering till datainsamling, analys och förändringsarbete.

Etiska rådet och ESOMAR

I allt arbete vi gör följer vi Etiska rådet och ESOMARs etiska regler. För mer information, ladda ner ICC/Esomars international Code här bredvid eller besök etiska rådets hemsida.