Vi tänker på vår omvärld

Hur kan ett undersökningsföretag i Örebro ta sitt samhällsansvar både lokalt och globalt?  Det finns såklart mycket vi kan göra ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv, men vi brinner extra mycket för denna fråga och känner att vi vill bidra lite extra så vi startade Välgörenhetsbarometern.

Vi vill hjälpa välgörenhetsorganisationer att förstå allmänheten ännu bättre

2016 bestämde vi oss för att tillsammans med insamlingstjänsten Pennybridge och webbpanelleverantören Useerneeds att starta Välgörenhetsbarometern.
Syftet med Välgörenhetsbarometern är att hjälpa välgörenhetsorganisationerna att bättre förstå allmänheten i Sverige.  Allmänheten står för en betydande del av andelen insamlade medel till välgörenhet. För att denna andel ska fortsätta öka behöver allmänhetens förtroende för branschen öka.
För att bidra med underlag till detta arbete genomför vi kontinuerligt riksrepresentativa konsumentundersökningar som organisationerna kostnadsfritt kan ta del av. I dessa undersöker vi primärt allmänhetens inställning och attityd till organisationerna samt varumärkeskännedomen. Våra rapporter finns att ladda ner på www.valgorenhetsbarometern.se

Hållbart företagande – Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR-arbete (corporate social responsibility) innebär ett engagemang i omvärlden och i de anställda som sträcker sig utöver vad lagen kräver. För att nå en bra effekt ska det följa hela tjänsteleveransen och för oss är detta en självklarhet. Det viktiga i detta arbete är att alla ska tjäna på det arbete vi gör, d.v.s. företaget, de anställda och omvärlden. När vi funderade på hur vi kunde jobba med detta kom vi fram till att vi ville hjälpa de som når hela vägen fram till de behövande att ännu bättre kunna utveckla detta arbete.

Några exempel på andra insatser:

Vi tänker på miljön

En viktig del av vårt engagemang är också att bedriva ett aktivt miljöarbete. Några exempel på det vi gör är:

Vår leverans
Vi försöker i så hög utsträckning som möjligt undvika distribution av postala enkäter och istället jobba digitalt.

Resfria möten
Med hjälp av kommunikationslösningar sparar vi och våra kunder tid, pengar och miljö. Vi kommunicerar via chatt, telefon, webb och video i så hög utsträckning som möjligt.

Gåvor till välgörande ändamål

Vi vågar påstå att våra kunder och samarbetspartner har tillräckligt. Vi har därför gjort ett aktivt val, att i så stor utsträckning som möjligt, ges gåvor till kunder, medarbetare och respondenter i form av medel till goda ändamål, d.v.s. välgörenhet.