När medarbetarna står i centrum får gästerna på
High Chaparral en bra upplevelse

Genom att samla in feedback från såväl medarbetare som kunder kan High Chaparral kontinuerligt utveckla sin verksamhet. AQ Analys ansvarar för hela processen från framtagning av frågor till datainsamling, analys och rapportering.

 

Löpande feedback ger Idre Fjäll möjlighet till snabba förändringar

Genom att löpande samla in feedback från sina kunder kan Idre Fjäll säkra en positiv kundupplevelse. Datainsamlingen sker kontinuerligt under hela året och resultatet rapporteras digitalt i realtid.

Vilka effekter ger ett förändrat gaturum?

AQ Analys utvärderar kontinuerligt Örebro Kommuns förändringar av offentliga gaturum. Utifrån detta beslutsunderlag kan kommunen sedan fatta beslut som gynnar såväl näringsidkare som besökare och boende i Örebro.

Vad har vi gjort för andra?

Vill du veta mer om vad vi gjort för andra, hör gärna av dig så berättar vi mer.