Tre enkla steg till nöjdare medarbetare, lojalare kunder och klokare affärsbeslut!

Förberedelse

Varje undersökning inleds med ett startmöte för att få en klar bild av vad uppdragsgivaren vill uppnå med undersökningen. På detta möte bidrar vi med erfarenhet från liknande mätningar. 
Utifrån diskussioner med och underlag från uppdragsgivaren tar vi sedan fram ett förslag på frågor, tidsplan och metodval.

Rapport & Analys

Våra rapporter bygger självklart på vetenskapliga metoder. Vår metodik för undersökningsarbete bygger på den s.k. U-modellen av Lekvall & Wahlbin. Det som gör AQ rapporterna unika är att vi omvandlar statistik till lättöverskådlig pedagogisk information. Med hjälp av våra välutvecklade modeller för prioriteringsområden och lojalitet underlättar vi också förändringsarbetet.

Datainsamling

Som oberoende undersökningsföretag rekommenderar vi den metod som är bäst lämpad för respektive undersökning. Vi arbetar med datainsamling via:

Står ni inför ett förändringsarbete och är intresserade av vad vi på AQ Analys kan göra för er?