Snabb datainsamling via webbpanel

Vi tillhandahåller webbpaneler i stora delar av Europa.
Ett effektivt sätt att nå ut till den stora massan.

Metodens fördelar

Att samla in data via en webbpanel är en snabb och kostnadeffektiv metod.

Via våra samarbetspartners erbjuder vi konsumentpaneler över stora delar av världen.

Kvalité

För att kunna säkerställa en god kvalité är våra samarbetspartners medlemmar i Esomar.

För en onlineundersökning av hög kvalitet behövs en panel som är enhetligt rekryterad via en transparent, lättförståelig metod där det går att påvisa att spridningen är god även på andra parametrar än kön, ålder och region. Det är också viktigt att en undersökning kan upprepas med exakt samma urvalsmetod som vid första undersökningstillfället.

Användnings-områden

Exempel på undersökningar som lämpar sig att genomföra via en webbpanel är:

  • Konsument-undersökningar
  • Nischade målgrupper
  • Riksrepresentativa undersökningar