Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning är ett effektivt sätt att få reda på de tankar som cirkulerar på arbetsplatsen. Att be om återkoppling bör vara en återkommande del av HR-funktionen. Med hjälp av våra medarbetarundersökningar identifierar vi era styrkor och utvecklingsområden. Vi presenterar era prioriterade förbättringsområden och kan hjälpa er att ta fram handlingsplaner på olika nivåer i er organisation.

Få en offert!

Färdiga koncept för medabetarundersökningar

På AQ Analys arbetar vi med forskningsbaserade koncept för medarbetarunersökningar. Vi är en del av världens ledande institute gällande forskning och research inom medarbetarengagemang – IBM Smarter Workforce Institute. Tillsammans hjälper vi våra uppdragsgivare med upplägg som på ett enkelt och tydligt sett leder er till ökad lönsamhet.

För att skapa en dialog med medarbetarna som leder till engagemang, räcker det inte att genomföra årliga undersökningar. Idag kompletteras de årliga undersökningarna ofta med löpande pulsmätningar som t.ex:

  • Onboarding
  • Exit
  • Arbetsmiljö
  • Chefsutvärdering
  • Hälsokartläggning

Det är era medarbetare som skapar resultatet

Engagerade och nöjda medarbetare har en stark påverkan på företagets ekonomiska utveckling. De är mer produktiva, de stannar längre hos arbetsgivaren och presterar bättre.

Benchmarkdata

Våra uppdragsgivare kan jämföra nyckeltal och undersökningsresultat med andra organisationer som vi samarbetar med.

Språkstöd

För att kunna möta och förstå människor från olika delar av världen kan vi genomgöra undersökningar på olika språk, så att alla medarbetare i en organisation får samma förutsättningar och kan besvara undersökningen.

Referenser

Vi arbetar inom många olika branscher med många olika företag och organisationer.
Nedan ser du några av de företag som vi hjälper medarbetarundersökningar.