Fokusgrupper

En kvalitativ metod för datainsamling

En effektiv metod när du vill gå ner och borra på djupet i en frågeställning.

Metodens fördelar

Fokusgrupper är en kvalitativ metod för datainsamling som skapar dialog och delaktighet med målgruppen.

Fokusgruppen

AQ Analys ansvarar för rekryteringen av fokusgruppen. En bra storlek på grupp är 4-8 personer ur en bestämd målgrupp. Det ger en dynamisk diskussion som drivs på ett strukturerat sätt.

Användningsområden

Fokusgrupper används med fördel när man vill gå ner på djupet i en frågeställning.