Ladda ner våra whitepapers

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Vårt biblotek med whitepapers fylls löpande på. Återkom gärna med jämna mellanrum för att fortsätta fylla på din kunskap.

9 skäl att göra en kundundersökning!

Det finns oändligt många frågor som företag och organisationer behöver få svar på av sina kunder. Detta för att kunna ta de bästa besluten i den löpande verksamheten och i olika utvecklingsfaser.

Motivera era medarbetare

Motivation kan beskrivas som en inre drivkraft som gör att man utför sina uppgifter därför att man vill göra dem, inte därför att man måste. Och motivation skapar i sin tur engagemang. Av denna tolkning följer att motivation aldrig kan skapas i en miljö där medarbetare drivs av rädsla eller tvång. Hur lyckas man då få sina medarbetare (och sig själv) motiverade och engagerade?

Händelsestyrd feedback skapar ökad lönsamhet!

Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteende. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag. Det är dags att flytta fokus från produkt till individ!

6 steg till förbättrad IT-support

I dagens företagsklimat är mer eller mindre alla verksamheter beroende av en fungerande teknisk plattform. De flesta företag, oavsett storlek, sitter med ett antal olika leverantörer av IT-funktioner som är vitala för att hålla verksamheten igång. För kunden är ofta IT-supporten den främsta och mest affärskritiska interaktionspunkten med en IT-leverantör

5 steg till toppresultat efter en medarbetarundersökning

Nästan alla sätter upp mål. Många sätter upp mål i början av ett nytt år. Dessa nyårslöften är notoriskt kortlivade. Vid slutet av januari är dessa mål ofta övergivna eller bortglömda. Varför är det så att få människor verkar kunna hålla sig till sina nyårslöften och ännu färre lyckas göra dramatiska, bestående förändringar? Svaret har att göra med svårigheten att förändra

5 starka skäl att göra en medarbetarundersökning

Om du kunde läsa dina medarbetares tankar så skulle du ha lägre personalomsättning, lägre frånvaro, ökad produktivitet, bättre kundservice och bättre moral. Men eftersom tankeläsning fortfarande tillhör området science-fiction kan du göra det näst bästa: Fråga medarbetarna vad de tycker och tänker.

9 tips för att förbättra den interna kommunikationen

Kommunikation är en av de mest dominerande aktiviteterna i en organisation och är något som oftast tas för givet. Det är något som är så pass naturligt för oss att vi sällan reflekterar över det. Samtidigt är kommunikation avgörande för en organisations överlevnad. Den är en grundförutsättning för att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas.