Vi hjälper företag att fatta bättre beslut!


heart
5 skäl att göra en medarbetarundersökning

Det finns klara kopplingar mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet. En engagerad personalgrupp uppnår en betydligt högre lönsamhet än ett uttråkat och ofokuserat team. 

Ett självklart resonemang, men i vardagen är det inte lika lätt att identifiera orsaken.
 

Läs mer här

 Förbättra den interna kommunikationen

Kommunikationen är en av de mest dominerande aktiviteterna i en organisation och är något som oftast tas för givet. Det är något som är så pass naturligt för oss att vi sällan reflekterar över det.

Samtidigt är kommunikationen avgörande för en organisations överlevnad.


Läs mer här

 9 skäl att göra en kundundersökning

Ett normalt företag förlorar 50 % av sina kunder vart femte år och har endast 5-20 % chans att förvandla ett kundämne till en kund.

Det finns alltså mycket att vinna på att vara bättre än ett normalt företag när det gäller dialogen med sina kunder. Läs mer här